تاریخچه سمت راست

شرکت بهان سار در سال 1376 دراستان مرکزی ، شهرستان ساوه ، شهرصنعتی کاوه و با مساحتی حدود 15000 متر مربع به منظور تولید مواد اولیه داروئی تاسیس و فعالیت خود را با تولید اکسید روی شروع و دو سال بعد با تولید Al(OH)3 و Mg(OH)2 با هدف تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور به تولید محصولات ادامه داد.