تحقیق و توسعه

آزمایشگاه تحقیق و توسعه بهان سار دارای دو بخش معدنی و الی و دو خط پایلوت برای واکنش های مختلف می باشد.
تیم R&D متشکل از شیمیست ها و داروساز ها هستند که در جهت بهبود محصولات موجود و انتخاب و توسعه محصولات جدید فعالیت می نمایند .
• امکانات و تجهیزات :

- دارای دو ازمایشگاه الی و معدنی
- پایلوت کامل برای واکنش های عادی و همچنین واکنش های تا 30 بار فشار و 250 درجه گرما