Morphine Sulfate

مورفین سولفات

مورفین سولفات به عنوان یک داروی ضد درد و مسکن استفاده میشود.
در طبقه بندی درمانی این دارو به عنوان ضد درد مخدر شناخته میشود. در طبقه بندی فارماکولوژیک مورفین سولفات در گروه شبه تریاک قرار میگیرد.
مورفین سولفات در شرکت بهان سار در بشکه های  25kg تولید و به فروش میرسد.
برای دستیابی به قیمت و اطلاعات فروش این محصول با واحد فروش شرکت بهان سار تماس حاصل فرمایید.

Morphine Sulfate