تاریخچه سمت چپ

سپس خط تولید نمک های دارویی را راه اندازی و با ظرفیت تولید 300 تن در سال توسعه بخشید به طریقی که در حال حاضر با بروز رسانی سالن های تولید بر اساس استاندارد های معتبر بین المللی دارای 6000 متر مربع زیربنا و ظرفیت تولید 2000 تن در سال می باشد. همچنین از سال 1388 تولید ماده اولیه کتوتیفن فومارات را اغاز نموده و اکنون ظرفیت تولید این محصول 1000 کیلو در سال است.