کنترل کیفیت

شرکت بهان سار در زمینه تولید مواد اولیه دارو ، اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی خود را اولین ومهم ترین هدف خود قرار داده که به منظور تحقق این امر می بایست از یک واحد کنترل کیفیت دقیق و مستمر برخوردار باشد.
در همین راستا گروه کنترل کیفیت بهانسار با بهره مندی از نیروی انسانی توانمند و متخصص در بخش های مختلف شامل فیزیکی ، شیمیائی ، دستگاهی ، میکروبی ، ازمایشگاه کنترل حین تولید و در نهایت پایش مداوم محصولات تولیدی خود قادر به انجام کلیه ازمایشات مذکور مطابق با اخرین استاندارد ها و مراجع معتبر داروئی روز دنیا اعم از USP ، BP و EP می باشد.